Quan hệ nhà đầu tư
Tìm kiếm tài liệu
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội năm 2011

2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nộitrân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Chi tiết như sau:

PDF

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI