Quan hệ nhà đầu tư
Tìm kiếm tài liệu
2024
2023
2022
2021

PVOIL Hà Nội Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

2021

PVOIL Hà Nội Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản

PDF

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

PDF

Tờ trình HĐQT

2021

Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội​

PDF

Điều lệ dự thảo

2021

Điều lệ dự thảo

PDF

Tài liệu ĐHĐCĐ 2021

2021

Tài Liệu ĐHĐCĐ năm 2021 của PVOIL Hà Nội

PDF

Thư mời ĐHĐCĐ 2021

2021

Thư mời ĐHĐCĐ năm 2021

PDF
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội năm 2011

2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nộitrân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011. Chi tiết như sau:

PDF

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI