Tin tức
 Tin trong ngành
Vào ngày 14/11 vừa qua tại Manila, Phillipines, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã vinh dự nhận giải thưởng “Quản trị công ty khu vực ASEAN” cho 3 công ty niêm yết có điểm quản trị công ty đứng đầu Việt Nam theo chương trình Thẻ đ...
 VIDEO
Xăng sinh học E5: bài toán kinh tế đã được minh chứng
Giá xăng dầu
  • Quốc tế
  • Trong nước
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 92 17,050 17,390
Dầu DO 0.05%S 13,510 13,780
Dầu DO 0.25%S 13,460 13,720
Xăng RON92 - E5 16,550 16,880
Đơn vị: Vnđ/lít
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn