Tầm nhìn sứ mệnh

Về chúng tôi

1 - Sứ mệnh: Xây dựng Công ty phát triển bền vững, góp phần vào quá trình cung cấp và đảm bảo năng lượng cho phát triển đất nước.

2 - Tầm nhìn: Phấn đấu là đơn vị kinh doanh có hệ thống phân phối xăng dầu hàng đầu miền Bắc.

3 - Mục tiêu chiến lược:

- Kinh doanh hiệu quả, sản lượng tăng tối thiểu 6%/năm, kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu giữ vững thị phần tại địa bàn được phân công, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Phát triển hệ thống mạng lưới phân phối bao gồm hệ thống Tổng đại lý, Đại lý, chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ và khách hàng công nghiệp tiêu thụ trực tiếp; gia tăng tỷ trọng bán lẻ CHXD và tiêu thụ trực tiếp, trong đó tỷ trọng kênh bán lẻ đạt 24% vào năm 2020 và đạt 25% năm 2025.

- Mở rộng và đa dạng các hoạt động kinh doanh khác như dầu mỡ nhờn, nước khoáng và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến kinh doanh xăng dầu mà Công ty có thế mạnh.

- Phát triển hệ thống cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu gồm kho, hệ thống xe bồn, hệ thống CHXD, ...

- Xây dựng được một đội ngũ nhân sự có chất lượng cao, kỷ luật tốt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI