TỔ CHỨC ĐẢNG PVOIL HÀ NỘI


I - DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ PVOIL HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Trần Mạnh Hà

Bí Thư

2

Đ/c Đào Đại Thắng

Phó bí thư

3

Đ/c Trần Việt Hùng

Phó bí thư

4

Đ/c  Đào Xuân Hữu

Ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Đức Nam

Ủy viên

6

Đ/c Trần Thị Minh Tâm

Ủy viên

7

Đ/c Lê Thị Nam Phương

Ủy viên

8

Đ/c Lê Đức Dân 

Ủy viên

9

Đ/c Vương Hà Phương

Ủy viên

 


II - ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG BỘ PVOIL HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Đào Đại Thắng

Chủ nhiệm

2

Đ/c Trần Thị Minh Tâm

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Lê Thị Nam Phương

Thành viên

4

Đ/c Lê Đức Dân

Thành viên

5

Đ/c Lê Thị Thu Hồng

Thành viên

 


III - CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC (Tổng số 10 chi bộ trực thuộc với hơn 100 đảng viên)

STT

TÊN CHI BỘ

BÍ THƯ CHI BỘ

1

Chi bộ Tổ chức Hành Chính

Đ/c Lê Thị Nam Phương

2

Chi bộ Kinh doanh xăng dầu

Đ/c Trần Thị Minh Tâm

3

Chi bộ Kinh doanh tổng hợp

Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh

4

Chi bộ Kế hoạch đầu tư

Đ/c Đặng Trường Giang

5

Chi bộ Tài Chính Kế Toán

Đ/c Lê Đức Dân

6

Chi bộ Chi nhánh Hòa Bình

Đ/c Nguyễn Hữu Định

7

Chi bộ Chi nhánh Thái Nguyên 

Đ/c Võ Văn Khâm

8

Chi bộ Chi nhánh Bắc Giang

Đ/c Phạm Tiến Dũng

9

Chi bộ Chi nhánh Vĩnh Phúc

Đ/c Lê Xuân Hải

10

Chi Bộ Chi nhánh Đông Hà Nội

Đ/c Trần Anh Tuấn

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI