CÔNG ĐOÀN PVOIL HÀ NỘI


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN PVOIL HÀ NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Trần Việt Hùng

Chủ tịch 

2

Đ/c Lê Thị Nam Phương

Phó Chủ tịch 

3

Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh

Ủy viên BCH

4

Đ/c Vương Hà Phương

Ủy viên BCH

5

Đ/c Hoàng Xuân Đức

Ủy viên BCH

6

Đ/c Dương Hồng Thắm

Ủy viên BCH

7

Đ/c Trần Văn Thưởng

Ủy viên BCH

8

Đ/c Nguyễn Ngọc Bàn

Ủy viên BCH

 


ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN PVOIL HÀ NỘI

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Dương Thị Hồng Thắm

Chủ Nhiệm

2

Đ/c Trần Công Đoan

Ủy Viên

3

Đ/c Nguyễn Thị Huyền Chi

Ủy viên

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI