VĂN HÓA CÔNG TY CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

Về chúng tôi

Xuất phát từ các thành viên Ban lãnh đạo Công ty là những con người không chỉ cùng chung mục đích, lý tưởng trong công việc mà còn là những người yêu thích, trân trọng đời sống tinh thần, có tình cảm gắn bó, cùng chia sẻ và đồng cảm với những quan điểm về chân thiện mỹ, có óc hài hước và luôn vui nhộn, vì vậy xây dựng một tập thể thân thiện, hòa đồng và đầy ắp tình cảm là nét đẹp văn hóa mà Ban lãnh đạo Công ty đã và đang hướng tới và sẽ là những giá trị truyền lại cho các thế hệ CBCNV kế thừa với tinh thần ngày càng phát huy và sáng tạo cao hơn thế hệ đi trước.

Từ quan điểm xây dựng nền tảng văn hóa mang đặc trưng PVOIL Hà Nội như trên, Lãnh đạo Công ty xác định những giá trị cốt lõi song hành cùng Công ty trong quá trình hình thành và phát triển thể hiện ở 3 yếu tố:

1- Tính kỷ luật, nguyên tắc

 Thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên trong quan hệ nội bộ và với khách hàng; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy lao động của Công ty.

Công ty thiết lập hệ thống định chế của Công ty, bao gồm: tự kiểm soát, phân tích các công việc, các yêu cầu, thiết lập và tổ chức hệ thống thông tin; xây dựng hệ thống văn bản quản lý nội bộ; tiêu chuẩn hoá các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân; xây dựng cơ chế phối hợp làm việc dân chủ, hài hoà lợi ích của các tổ chức trong Công ty.

2- Cộng đồng trách nhiệm

  Phân rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, phòng ban, cá nhân và xác định trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận trong từng khâu công việc để cùng giải quyết công việc hiệu quả.

 Loại bỏ tư tưởng cục bộ, tâm lý lợi ích nhóm, chăm lo lợi ích của bộ phận, cá nhân, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận làm triệt tiêu cố gắng, nỗ lực chung của tổ chức. Trong tập thể, mỗi thành viên đều phải có ý thức cống hiến và có trách nhiệm cống hiến.

           Thái độ sẵn sàng chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp, hướng tới xây dựng tinh thần đoàn kết, hiêp đồng tập thể vững chắc.

 Chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động sinh họat tập thể, các họat động cộng đồng, xã hội và luôn hiểu rõ trách nhiệm cá nhân để đóng góp hiệu quả vào các họat động của đơn vị.

3- Tôn trọng và đề cao giá trị cá nhân 

Với mục tiêu “ Lấy con người là trung tâm”, mỗi vị trí trong công ty là một mắt xích không tách rời của tổ chức. Hiểu rõ mục tiêu phát triển của tổ chức để đóng góp và cống hiến năng lực, nhiệt huyết cho sự bền vững của Công ty là điều vô cùng quan trọng với mỗi CBCNV.

Công ty luôn tạo mọi điều kiện để CBCNV phát huy hết tiềm năng, sự sáng tạo của mình bằng cách khuyến khích các cá nhân tích cực học tập, rèn luyện, gia tăng các giá trị của bản thân trong tổ chức và tin tưởng giao phó những trọng trách cao hơn, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm có thể đảm trách;

 Công ty trân trọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp hoặc khuyến nghị của CBCNV về mọi mặt hoạt động của Công ty để cải tiến phương pháp quản lý, điều hành; lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả công việc của các cá nhân, bộ phận trong đơn vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI