ĐOÀN THANH NIÊN


I - DANH SÁCH BCH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2019
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Vương Hà Phương

Bí thư

2

Đ/c Lê Thu Hà

Phó bí thư

3

Đ/c Nguyễn Minh Hoàng

Phó bí thư

4

Đ/c Nguyễn Mạnh Linh

Ủy viên BCH

5

Đ/c Lưu Manh Hòa

Ủy viên BCH

6

Đ/c Nguyễn Cảnh Đức

Ủy viên BCH

7

Đ/c Nguyễn Minh Ngọc

Ủy viên BCH

8

Đ/c Phùng Thị Thoa

Ủy viên BCH

 9

Đ/c Trần Vân Trang

 Ủy viên BCH

 


II - CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC (Tổng số chi bộ trực thuộc với 96 Đoàn viên)

STT

TÊN CHI ĐOÀN

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

1

Chi Đoàn Khối Văn Phòng

Đ/c Nguyễn Cảnh Đức

2

Chi Đoàn Bắc Giang

Đ/c Đào Hoàng Cường

3

Chi Đoàn Đông Hà Nội

Đ/c Nguyễn Mạnh Linh

4

Chi Đoàn Thái Nguyên - Bắc Kạn - Tuyên Quang

Đ/c Vũ Duy Sình

5

Chi Đoàn Nam Định Ninh Bình

Đ/c Phạm Thị Hằng

6

Chi Đoàn Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai

Đ/c Nguyễn Đức Chinh

7

Chi Đoàn PV OIL Cái Lân

Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh

8

Chi Đoàn Hòa Bình

Đ/c Trần Văn Vinh

9

Chi Đoàn Vĩnh Phúc

Đ/c Lưu Mạnh Hòa

10

Chi Đoàn Nghệ An

Đ/c Bùi Trung Nam

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI