PVOIL Hà Nội Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

PVOIL Hà Nội kính gửi quý cổ đông công ty thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công văn thông báo và các tờ trình liên quan: Tải công văn

Tải về các tài liệu liên quan:

1. Tài liệu Gia hạn chứng thư thẩm định giá: Tải tài liệu

2. Chứng thư thẩm định giá của PVOIL Hà Nội: Tải tài liệu

3. Chứng thư thẩm định giá của PVOIL Hà Giang: Tải tài liệu

4. Phương án sát nhập PVOIL Hà Giang vào PVOIL Hà Nội: Tải tài liệu

5. Kết quả thẩm định giá của PVOIL Hà Giang: Tải tài liệu

6. Kết quả thẩm định giá của PVOIL Hà Nội: Tải tài liệu

Tin tức khác
Tin tức khác
CHƯƠNG TRÌNH VUI HỘI TRĂNG RẰM PVOIL HÀ NỘI NĂM 2020

Như một truyền thống tốt đẹp trong hoạt động và công tác Đoàn của thanh niên PVOIL Hà Nội, tối ngày 25/9/2020, tại tòa nhà Văn phòng PVOIL Hà Nội, được sự quan tâm của...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020...

Ngày 19/10/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 để tôn vinh các...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực...

Ngày 01/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức buổi lễ...

Tin tức khác
“PVOIL HÀ NỘI – HÀNH TRÌNH 10 NĂM LAN TỎA THÀNH CÔNG”

Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày hôm nay có nguồn cội từ những năm 1996 của Công ty...

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI