ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Ngày 20/4/2022, tại Phòng họp 2 Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2022.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 74/99 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền 24.914.820 cổ phần/ tổng số 26.456.410 cổ phần, bằng 94,17% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL), Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

8007e04c7600939af741c6f4d049a5d6.jpg

Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc và thông qua nội dung Đại hội

Đại hội do Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty điều hành đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về thù lao – thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2021  và kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội..

Kết thúc Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trong đó giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

 d148402199ec715a873081e4d5f0d905.jpg

Ông Trần Mạnh Hà – Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty

46d4300000c8ca849e05f4d508fcbc35.jpg

Lễ ra mắt thành viên mới Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội - Ông Đỗ Khắc Cường

Một số hình ảnh tại Đại hội:

c47c626956534e5884a1ebbbbdf107c6.jpg

cfe752ef8a0199289cb0a544a0fb0342.jpg

e4c472a62a6c6bc51b79e0fb949a14d2.jpg

25386749f1952140e4309a40ca1f66c9.jpg

4261c41fed04daa9f6dd65f84fe2db05.jpg

9bb34b48f757f2bc332e2797d9dec6f0.jpg

dfdc700c27a4cb3e74b4b2aed62ce8a3.jpg

e7e12af71be28571af38efd8765319ed.jpg

Toàn cảnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

(Nguồn: PVOIL Hà Nội).

Tin tức khác
Tin tức khác
CHƯƠNG TRÌNH VUI HỘI TRĂNG RẰM PVOIL HÀ NỘI NĂM 2020

Như một truyền thống tốt đẹp trong hoạt động và công tác Đoàn của thanh niên PVOIL Hà Nội, tối ngày 25/9/2020, tại tòa nhà Văn phòng PVOIL Hà Nội, được sự quan tâm của...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020...

Ngày 19/10/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 để tôn vinh các...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực...

Ngày 01/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức buổi lễ...

Tin tức khác
“PVOIL HÀ NỘI – HÀNH TRÌNH 10 NĂM LAN TỎA THÀNH CÔNG”

Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày hôm nay có nguồn cội từ những năm 1996 của Công ty...

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI