THÔNG BÁO V/v Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại – Du lịch – Xăng dầu Dầu khí Hà Giang

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội; - Người lao động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội; - Các đối tác, khách hàng có liên quan.

Ngày 25/10/2021, Công ty Cổ Phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) và Cổ Phần Thương mại - Du Lịch - Xăng dầu Dầu khí Hà Giang (PVOIL Hà Giang) đã ký kết Hợp đồng sáp nhập số 99/PVOILHN-PVOILHG/10-21/K. Theo đó, 02 đơn vị cùng có mong muốn tái cấu trúc thông qua việc sáp nhập PVOIL Hà Giang vào PVOIL Hà Nội nhằm phát huy và tập trung nguồn lực, mở rộng hoạt động SXKD và vì lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, người lao động, khách hàng, đối tác của 02 bên. PVOIL Hà Nội kính gửi Quý cổ đông, Người lao động, các đối tác và khách hàng có liên quan Hợp đồng sáp nhập đã ký giữa PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang

Tải hợp đồng tại đây

Đơn vị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cổ đông, các đối tác, khách hàng và sự gắn bó, nhiệt tâm cống hiến của đội ngũ CBCNV-Người lao động để PVOIL Hà Nội sẽ ngày càng phát triển và thịnh vượng.

PVOIL Hà Nội Trân trọng thông báo!

Tin tức khác
Tin tức khác
CHƯƠNG TRÌNH VUI HỘI TRĂNG RẰM PVOIL HÀ NỘI NĂM 2020

Như một truyền thống tốt đẹp trong hoạt động và công tác Đoàn của thanh niên PVOIL Hà Nội, tối ngày 25/9/2020, tại tòa nhà Văn phòng PVOIL Hà Nội, được sự quan tâm của...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020...

Ngày 19/10/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 để tôn vinh các...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực...

Ngày 01/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức buổi lễ...

Tin tức khác
“PVOIL HÀ NỘI – HÀNH TRÌNH 10 NĂM LAN TỎA THÀNH CÔNG”

Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày hôm nay có nguồn cội từ những năm 1996 của Công ty...

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI