ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Ngày 02/4/2021, tại Phòng họp 2 Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2021.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 36/42 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền 23.524.050 cổ phần/ tổng số 25.000.000 cổ phần, bằng 94,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông sáng lập (bao gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL), Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)) và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

 bf88dfe5c7faa5f6fbc12f0f2c26d199.jpg

                          Ông Vũ Hoài Lam- chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc và thông qua nội dung đại hội

Đại hội do Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình về thù lao – thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2020 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội theo Luật doanh nghiệp 2020.

Kết thúc Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trong đó giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

            469a6cce3cf9f34d7af5afc597eb53bd.jpg

          Ông Trần Mạnh Hà – Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và                                                    định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty

1020741a925dbd8e4a88c94986f786a7.jpg

2a6b8126f56e0ef4db411eb63deabeb8.jpg

69a7a3cb3660720cef10934748fb447d.jpg

b12abe99ff4f1970d44010d8106474a8.jpg

                      Toàn cảnh chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Nguồn: PVOIL Hà Nội)

Tin tức khác
Tin tức khác
CHƯƠNG TRÌNH VUI HỘI TRĂNG RẰM PVOIL HÀ NỘI NĂM 2020

Như một truyền thống tốt đẹp trong hoạt động và công tác Đoàn của thanh niên PVOIL Hà Nội, tối ngày 25/9/2020, tại tòa nhà Văn phòng PVOIL Hà Nội, được sự quan tâm của...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020...

Ngày 19/10/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 để tôn vinh các...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực...

Ngày 01/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức buổi lễ...

Tin tức khác
“PVOIL HÀ NỘI – HÀNH TRÌNH 10 NĂM LAN TỎA THÀNH CÔNG”

Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày hôm nay có nguồn cội từ những năm 1996 của Công ty...

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI