Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV Oil Hà Nội)
Địa chỉ: Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 385-633-21
Fax: (04) 385-633-19
Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn

:
:
:
:
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn