Thông tin về số lượng cổ phiếu PVOIL Hà Nội từ khi cổ phần hóa đến nay
STT Tháng Số lượng cổ phần Ghi chú
1 11/2012 25000000
 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn