Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội​

            Kính gửi: Quý cổ đông Công ty
            Căn cứ công văn số 1823/DVN-KH ngày 26/3/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP về việc thông qua nội dung biểu quyết tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội trong đó PVOIL Hà Nội không thực hiện trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận còn lại sau khi trích lập và chia cổ tức vào lợi nhuận chuyển năm sau.
            PVOIL Hà Nội kính gửi lại Quý cổ đông Công ty "Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội​" (Theo file đính kèm) để Quý cổ đông được biết.
            Trân trọng./.

Tin tức khác
Tin tức khác
CHƯƠNG TRÌNH VUI HỘI TRĂNG RẰM PVOIL HÀ NỘI NĂM 2020

Như một truyền thống tốt đẹp trong hoạt động và công tác Đoàn của thanh niên PVOIL Hà Nội, tối ngày 25/9/2020, tại tòa nhà Văn phòng PVOIL Hà Nội, được sự quan tâm của...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020...

Ngày 19/10/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức Chương trình Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2020 để tôn vinh các...

Tin tức khác
PVOIL Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác tại các đơn vị trực...

Ngày 01/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức buổi lễ...

Tin tức khác
“PVOIL HÀ NỘI – HÀNH TRÌNH 10 NĂM LAN TỎA THÀNH CÔNG”

Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày hôm nay có nguồn cội từ những năm 1996 của Công ty...

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Theo dõi chúng tôi và tham gia bằng cách gắn thẻ trải nghiệm PVOIL Hà Nội trong bài viết của riêng bạn bằng cách sử dụng hangstag

Đăng ký nhận tin từ PVOIL Hà Nội
Đăng ký để nhận thêm thông tin mới của chúng tôi

Xác nhận +
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI