Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Thư mời và quy chế tham đự ĐHĐCĐ 2017 PVOIL Hà Nội
 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn