PV OIL thông báo chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012
PV OIL Hà Nội thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 cho các cổ đông.

PV OIL Hà Nội thông báo về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 cho các cổ đông.

Nội dung theo file đính kèm

 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn