PV OIL Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Ngày 2/5/2013, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

      Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội), ngày 02/5/2013, PV OIL Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà Kinh đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tham dự ĐHĐCĐ năm 2013 có các thành viên Hội đồng Quản trị gồm

-         Ông Vũ Hoài Lam – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam- Người đại diện phần vốn PV OIL tại PV OIL Hà Nội

-         Ông Trần Mạnh Hà – UV HĐQT – Giám đốc Công ty -Người đại diện phần vốn PV OIL tại PV OIL Hà Nội.

-         Bà Nguyễn Thương Huyền - UV HĐQT - Đại diện phần vốn Ngân hàng TMCP Đại Dương tại PV OIL Hà Nội.

Ngoài ra còn các cổ đông tổ chức: Công ty Cổ phần PVFC Capital, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco, Công ty CP phát triển TN và toàn thể cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty.

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

-         Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Kế hoạch hoạt động SXKD  năm 2013 của Giám đốc công ty.

-         Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012và kế hoạch hoạt động năm 2013

-         Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty, đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

-         Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty; Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2013; Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2013 của HĐQT.

Trong bối cảnh nền kinh tế 2012 có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, song Công ty vẫn hoạt động kinh doanh có lãi, đạt các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định.

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau đây: Sản lượng xăng dầu: 279.000 m3/tấn; Doanh thu: 5.031 tỷ đồng và Lợi nhuận đạt 25 tỷ; tỷ lệ cổ tức 4%.

Năm 2013 được đánh giá là năm tiếp tục có nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh xăng dầu song với sự nỗ lực và đoàn kết của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty, chúng ta tin tưởng rằng PV OIL Hà Nội sẽ quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2013, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của các cổ đông.

Nguồn: PV Oil Hà nội

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty:

Ông Vũ Hoài Lam, Chủ tịch HĐQT điều hành đại hội

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc công ty báo cáo trước đại hội.

Các cổ đông tham dự đại hội

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thương niên 2013.

 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn