Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2012
Công ty Cổ phần Xăng dầu dâu khí Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch HĐSXKD năm 2012

Tháng 12 /2012,  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty, kết quả 100% các cổ đông đã nhất trí thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của PV OIL Hà Nội. 

Dưới đây là file đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.

 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn