Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
Địa chỉ liên hệ cho cổ đông

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Trụ sở chính: Số 194 - Phố Thái Thịnh - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (04) 3856 3321

Fax: (04) 3856 3319

Email: pvoilhanoi@hanoi.pvoil.vn

 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn