Công đoàn PVOIL Hà Nội


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN PVOIL HÀ NỘI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Trần Việt Hùng Chủ tịch 
2 Đ/c Lê Thị Nam Phương Phó Chủ tịch 
3 Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh Ủy viên BCH
4 Đ/c Vương Hà Phương Ủy viên BCH
5 Đ/c Hoàng Xuân Đức Ủy viên BCH
6 Đ/c Dương Hồng Thắm Ủy viên BCH
7 Đ/c Trần Văn Thưởng Ủy viên BCH
8 Đ/c Nguyễn Ngọc Bàn Ủy viên BCH


ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN PVOIL HÀ NỘI

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh Trưởng ban
2 Đ/c Lê Đức Dân Thành viên
3 Đ/c Trần Công Đoan Thành viên
 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn