Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty

Ban chấp hành Đảng bộ PVOIL Hà Nội


I - DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ PVOIL HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Trần Mạnh Hà Bí Thư
2 Đ/c Đào Đại Thắng Phó bí thư
3 Đ/c Trần Thị Thu Phong Ủy viên
4 Đ/c Trần Việt Hùng Ủy viên
5 Đ/c Nguyễn Đức Nam Ủy viên
6 Đ/c Trần Thị Minh Tâm Ủy viên
7 Đ/c Lê Đức Dân Ủy viên
8 Đ/c Nguyễn Hữu Định Ủy viên


II - ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG BỘ PVOIL HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Đào Đại Thắng Chủ nhiệm
2 Đ/c Trần Thị Minh Tâm Phó chủ nhiệm
3 Đ/c Trần Việt Hùng Thành viên
 4 Đ/c Lê Đức Dân Thành viên
 5 Đ/c Lê Thị Thu Hồng Thành viên


III - CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC (Tổng số 10 chi bộ trực thuộc với hơn 90 đảng viên)

STT TÊN CHI BỘ BÍ THƯ CHI BỘ
1 Chi bộ Tài chính kế toán
Đ/c Lê Đức Dân
2 Chi bộ Tổ chức Hành chính
Đ/c Lê Thị Nam Phương
3 Chi bộ Kinh doanh tổng hợp
Đ/c Hoàng Thị Như Quỳnh
 4 Chi bộ Kế hoạch đầu tư
Đ/c Trần Việt Hùng
 5 Chi bộ Kinh doanh xăng dầu
Đ/c Trần Thị Minh Tâm
6 Chi bộ Chi nhánh Hòa Bình Đ/c Nguyễn Hữu Định
7 Chi bộ Chi nhánh Thái Nguyên  Đ/c Võ Văn Khâm
8 Chi bộ Chi nhánh Bắc Giang Đ/c Phạm Tiến Dũng
9 Chi bộ Chi nhánh Vĩnh Phúc Đ/c Lê Xuân Hải
10 Chi bộ Chi nhánh Đông Hà Nội Đ/c Trần Anh Tuấn
 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn