PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 23/05/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 4057/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 23/05/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 23/05/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.110

21.710

600

2  Xăng Ron 95-III
20.910

21.510

600

3  Xăng E5 Ron 92-II 19.440 
  19.940 
  500
 

 Dầu DO 0,005S-IV 17.150 
  17.740 
  590 
 

 Dầu DO 0,05S-II 17.100 
  17.690 
  590 
 

 Dầu KO 15.910 
  16.440 
  530 
 

 Dầu FO 3%S   13.900 
  14.580 
  680
8  Dầu FO 3,5%S   13.750 
  14.430 
  680

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn