PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 08/05/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 3585/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 08/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 08/05/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 08/05/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.700

21.110

410

2  Xăng Ron 95-III
20.500

20.910

410

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.930 
  19.440 
  510
 

 Dầu DO 0,005S-IV 16.780 
  17.150 
  370 
 

 Dầu DO 0,05S-II 16.730 
  17.100 
  370 
 

 Dầu KO 15.580 
  15.910 
  330 
 

 Dầu FO 3%S   13.510 
  13.900 
  390
8  Dầu FO 3,5%S   12.360 
  13.750 
  390

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn