PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 19/01/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 552/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 19/01/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 19/01/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 19/01/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.290

20.580

290

1  Xăng Ron 95-III
20.090

20.380

290

2  Xăng Ron 95-II
20.090

20.380

290

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.240 
  18.670 
  430
 

 Dầu DO 0,005S-IV 15.570 
  16.000 
  430 
 

 Dầu DO 0,05S-II 15.520 
  15.950 
  430 
 

 Dầu KO 14.110 
  14.560 
  450 
 

 Dầu FO 3%S   12.760 
  12.910 
  150
7  Dầu FO 3,5%S   12.610 
  12.760 
  150

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn