PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 04/01/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 51/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 04/01/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 04/01/2018 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 04/01/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
19.480

20.290

810

1  Xăng Ron 95-III
19.280

20.090

810

2  Xăng Ron 95-II
19.280

20.090

810

3  Xăng E5 Ron 92-II 18.240 
  18.240 
  0
 

 Dầu DO 0,005S-IV 15.210 
  15.570 
  360 
 

 Dầu DO 0,05S-II 15.160 
  15.520 
  360 
 

 Dầu KO 13.610 
  14.110 
  500 
 

 Dầu FO 3%S   12.530 
  12.760 
  230
7  Dầu FO 3,5%S   12.380 
  12.610 
  230

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn