PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút, ngày 05/09/2017

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 8178/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 05/09/2017 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 05/09/2017 như sau:


TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 05/09/2017 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-II
18.180

18.490

310

2  Xăng Ron 92-II
17.480

17.790

310

3  Xăng E5 Ron 92-II 17.250 
  17.530 
  280 
 

 Dầu DO 0,05%S 13.790 
  13.950 
  160 
 

 Dầu KO 12.390 
  12.540 
  150 
 

 Dầu FO 3%S   11.250 
  11.290 
  40 
7  Dầu FO 3,5%S   11.100 
  11.140 
  40 

( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

PVOIL News

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn