PVOIl điều chỉnh giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu từ 17h00 ngày 02/04/2019

PVOIl điều chỉnh giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu từ 17h00 ngày 02/04/2019
TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 17h00 ngày 02/04/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn(Đồng/kg) Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn(Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 20.030   1.490 0
2 Xăng E5 RON 92-II 18.580   1.370 0
3 Dầu DO 0,05S-II 17.080   1.220 0
4 Dầu KO 15.970   1.090 0
5 Dầu FO 3%S   15.360 0 1.130
6 Dầu FO 3,5%S   15.210 0 1.130

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

Giá xăng dầu
  • Quốc tế
  • Trong nước
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III 14,970 15,260
Xăng E5 RON 92-II 14,400 14,680
Dầu DO 0.05S-II 12,390 12,630
Đơn vị: Vnđ/lít
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn