PVOIL Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 01/04/2016, tại trụ sở Văn phòng Công ty, PV OIL Hà Nội đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của công ty có 34 cổ đông đại diện cho các cổ đông sáng lập là Tổng công ty Dầu Việt Nam, Ngân hàng TNHH 1TV Oceanbank, Ngân hàng TMCP Seabank cùng các cổ đông tổ chức Công ty Quản lý Quỹ PVFC, Công ty quản lý quỹ Thái Bình Dương, Công ty Thung lũng Vua, các cổ đông cá nhân bên ngoài và cổ đông CBCNV công ty.

Năm 2015, trong bối cảnh giá dầu liên tục giảm, giá xăng đã điều chỉnh giảm nhiều lần nhưng công ty vẫn đạt kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng sản lượng thực hiện năm 2015 đạt 281.962 m3/tấn, bằng 117% kế hoạch và tăng 16% so với năm 2014,  doanh thu đạt 3.485 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,37 tỷ. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua là 1,5% Vốn điều lệ. Trong năm 2015, PV OIL Hà Nội đã phát triển thêm 12 khách hàng lớn, nâng tổng số khách hàng của Công ty từ 114 (cuối năm 2014) lên 126 khách hàng. Năm 2015, PV OIL Hà Nội cùng đã hoàn thành đầu tư kho xăng dầu Bắc Giang theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính hoạt động SXKD năm 2016 như sau: Doanh thu 2016: 3.142 tỷ; Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ. Đại hội cũng nhất trí thông qua để cử và bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT là bà Trần Thị Thu Phong, Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Dầu Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PV OIL Hà Nội đã tổ chức thành công và kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu  khai mạc ĐHĐCĐ

Ông Trần Mạnh Hà- Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động năm 2015

và định hướng hoạt động năm 2016.

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

 

Ông Lê Đức Dân – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình thông qua

báo cáo tài chính và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biếu quyết thông qua các

 nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2016

(Nguồn : PV Oil Hà Nội)

Giá xăng dầu
  • Quốc tế
  • Trong nước
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III 19,380 19,760
Xăng E5 RON 92-II 18,500 18,870
Dầu DO 0.05S-II 15,170 15,470
Đơn vị: Vnđ/lít
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn