Quá trình hình thành và phát triển

     Năm 1996, Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty dầu mỡ nhờn Vidamo và Ban quản lý Lọc dầu Dung quất với chức năng nhiệm vụ chính là bao tiêu và phân phối sản phẩm dầu mỏ từ nhà máy Lọc dầu Dung Quất để cung cấp cho thị trường trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, giai đoạn 1996 – 2000, quá trình triển khai xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung quất gặp phải những khó khăn khách quan, nên hoạt động chính của Công ty PDC giai đoạn này là kinh doanh sản phẩm dầu mỡ nhờn.

      Năm 2000, Công ty PDC phát triển thêm một lĩnh vực kinh doanh mới, đó là kinh doanh xăng dầu. Bắt đầu từ năm 1999, Công ty PDC đã phát triển mạng lưới các CHXD tại các Tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An...

      Năm 2001, Công ty PDC chuyển trụ sở chính vào Thành phố Hồ Chí Minh và đã thành lập tại phía Bắc Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu Miền Bắc có nhiệm vụ trực tiếp khai thác các thị trường dầu mỡ nhờn và xăng dầu tại khu vưc Bắc Bộ thông qua tổng kho nhiên liệu đầu mối phía Bắc tại đảo Đình Vũ - Hải Phòng có công suất 45.000m3.

      Tháng 6/2002, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tổ chức lại hoạt động của Công ty PDC, theo đó đã phê duyệt thành lập Xí nghiệp Dầu mỡ nhờn Đông Hải trên cơ sở tách bộ phận sản xuất và kinh doanh Dầu mỡ nhờn từ Xí nghiệp Kinh doanh sản phẩm dầu Miền Bắc đồng thời thành lập Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu.

      Tháng 8/2007, Tổng Giám đốc Công ty PDC quyết định tổ chức lại hoạt động của Xí nghiệp Xăng dầu dầu khí Hà Nội theo mô hình các Phòng chức năng, theo đó bộ máy tổ chức của Xí nghiệp gồm 5 phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính kế toán, Kinh doanh xăng dầu, Kinh doanh Tổng hợp và Kỹ thuật đầu tư.

      Tháng 6/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/6/2008 thành lập Tổng Công ty Dầu Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty TNHH một thành viên Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC) và Tổng Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí (Petechim).

      Ngày 1/7/2008, Công ty Xăng dầu Dầu khí Miền Bắc được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-DVN trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Dầu khí Petechim tại Hà Nội nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của các đơn vị thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế.

      Ngày 16/11/2010, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được thành lập trên cơ sở góp vốn của 3 cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á ( Seabank);  Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội kế thừa nền tảng của Công ty Xăng dầu Dầu khí Miền Bắc.

      Ngày 01/12/2010, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động.

 


 NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA PVOIL HÀ NỘI

 2011  Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2011 của  Tổng công ty Dầu Việt Nam
Cờ thi đua của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 11313/QĐ-DKVN ngày 13/12/2011
 2012  Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2012 của  Tổng công ty Dầu Việt Nam
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số:9586/QĐ-DKVN ngày 12/12/2012
 2013  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong SXKD. Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 06/06/2013
Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2013 của  Tổng công ty Dầu Việt Nam
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số 8938/QĐ-DKVN ngày 9/12/2013
 2014  Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2014 của  Tổng công ty Dầu Việt Nam
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số 8988/QĐ-DKVN ngày 19/12/2014
 2015  Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc 2015 của  Tổng công ty Dầu Việt Nam. 
Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định số: 8720/QĐ-DKVN ngày 14/12/2015
 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn