PV OIL Hà Nội thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

PV OIL Hà Nội xin thông báo giá bán lẻ xăng dầu áp dụng cho các CHXD thuộc hệ thống phân phối của PV OIL Hà Nội kể từ 18h00 ngày 9/4/2013 như sau:

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-DVN ngày 9/04/2013 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. 
PV OIL Hà Nội xin thông báo giá bán lẻ xăng dầu áp dụng cho các CHXD thuộc hệ thống phân phối của PV OIL Hà Nội kể từ 18h00 ngày 9/4/2013  như sau:

Sản phẩm

Giá bán lẻ /bán buôn (đồng/lít thực tế)

Xăng R92

24.050

Xăng R92-E5

23.950

Dầu DO 0,05%S

21.450

Dầu DO 0,25%S

21.400

Dầu FO 3% S

18.750

Dầu FO 3,5%S,

18.450

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn